Termocosing është një kompani e cila merret me hartimin e projektit, mbishkrimin, konsultimin dhe ekzekutimin e ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar, si dhe sistemeve hidraulike, si dhe mirëmbajtjes dhe servisimi i sistemeve HVAC.

...
Mision

Gjatë gjithë viteve TERMOCONSING ka dëshmuar se ne duam të japim më të lartën cilësisë e shërbimeve dhe për t'i bërë klientët të lumtur.

...
Vision

Qëllimi ynë është të ndajmë ekspertizën tonë jashtë Kosovës dhe të bëhemi një nga më të mirët kompani e njohur Europe

Ne bëjmë
zgjidhje perfekte

150+

Klientët

300+

Projektet

50+

Partnerët

Katalogu ynë